Bij Overlijden

Diensten

Naast het verdriet dat u te verwerken krijgt moeten er heel wat regelingen getroffen worden. In samenspraak met u doen wij alle praktische regelingen, vervullen alle nodige formaliteiten en informeren u naar de diverse mogelijkheden :

  • De overbrenging en de opbaring van uw dierbare in het funerarium.
  • De aangifte van het overlijden bij het gemeentebestuur.
  • De bespreking van de ceremonie voor de afscheidsplechtigheid.
  • De afspraak maken de parochiepriester of moreel consulent.
  • De afspraak maken met het crematorium of met de begraafplaats.
  • De opstelling maken van het rouwdrukwerk.
  • De bestelling doen van de bloemen, de grafstenen,…
  • De bespreking en de vastlegging van de rouwmaaltijd.
  • De verzorging van de ceremonie op de afscheidsplechtigheid.


En zo trachten wij samen met u een persoonlijk accent te leggen in de uitvaart.


Nuttige Informatie

Hieronder vindt u een bestand met daarin nuttige informatie en inlichtingen voor wanneer u geconfronteerd wordt met een sterfgeval in de familie.